Educație și formare profesională (WP1)

Educație și formare profesională (WP1)

Acest pachet de lucru are scopul de a identifica lacunele, domenii în care educația lipsește. Apoi, are scopul de a organiza activități educaționale pentru a elimina aceste lacune, în strânsă colaborare cu European Society of Endocrinology (ESE) și European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Educația va fi orientată către toate părțile interesate relevante, inclusiv cadrele medicale, de consiliere, pacienții și familiile.

Activitățile pachetului de lucru au scopul de a coordona un studiu privind lacunele din educație în statele membre și de a analiza datele. Studiul își propune să identifice diferențele geografice și vizează toate liniile de asistență, pacienții și familiile lor.