E-Health și ICT (WP2)

E-Health și ICT (WP2)

Acest pachet de lucru se referă la trei interfețe de comunicare/interacțiune:

  1. între cadrele medicale;
  2. între pacienți și cadrele medicale; și
  3. între pacienți, cu scopul de a obține funcționarea corectă a tuturor celor trei, pentru toate statele membre.

Lucrările se vor concentra pe crearea unui inventar al soluțiilor existente și apoi pe mobilizarea și alinierea acestora la aplicațiile specifice Endo în toate statele membre. O atenție deosebită va fi acordată respectării cerințelor de reglementare și/sau lucrării față de modificare legislației care formează o barieră în acest context.

Acest pachet de lucru are ca scop să coordoneze crearea unui inventar al soluțiilor ICT și E-Health, să analizeze aceste date și să formuleze o strategie privind modalitatea de avansare în sensul acestor aspecte, la începutul ERN, și să permită dezvoltarea unor platforme comune.