Analize de laborator și diagnosticare (WP5)

Analize de laborator și diagnosticare (WP5)

Acest pachet de lucru va crea o rețea europeană de laboratoare specializate care să ofere testele de diagnostic relevante pentru bolile endocrine. Vor fi definite și implementate criteriile de acreditare și va fi dezvoltată o aplicație externă de control al calității bazată pe web.

Acest pachet de lucru va colecta informații cu privire la eligibilitatea laboratoarelor pentru acreditarea ERN, va stabili infrastructura de comunicații și standardizare a procedurilor de diagnostic utilizate și va acoperi toate aspectele privind endocrinologia la adulți și copii, deoarece acestea necesită diferite analize și metode.