Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

General

Există 71 de Reference Centers în peste 19 țări.

O listă completă a tuturor Reference Centers poate fi consultată aici.

Faceți clic aici pentru a va abona la buletinul informativ lunar privind Endo-ERN și urmăriți-ne pe Twitter și Facebook.

Nu se estimează că va fi lansată o cerere către Reference Centers pentru participarea la ERNs existente înainte de primul trimestru al anului 2019.

Participarea la ERN este un proces cu mai multe etape:

 1. trebuie să aveți aprobare națională pentru expertiză specifică/grupul tematic principal.
 2. trebuie să verificați dacă îndepliniți criteriile specifice ale rețelei (disponibile la cerere).

Dacă îndepliniți ambele criterii (1 și 2), Comitetul statelor membre va decide în privința cererii dvs., luând în considerare și valoarea dvs. specifică adăugată la rețeaua existentă și ținând seama de avizul coordonatorului de rețea.

De asemenea, vă rugăm să luați legătura cu Consiliul consultativ din țara dvs., pentru a vă consulta cu privire la acest proces.

Pentru mai multe informații și criteriile de rețea, trimiteți e-mail la info@endo-ern.eu.

Procedura pentru a deveni un reprezentant al pacientului poate fi consultată aici.

Pentru mai multe informații generale referitoare la ERNs, la procesul de aplicare și proceduri faceți clic aici.

Privind Partenerii afiliați

Există două tipuri de Parteneri afiliați care pot fi desemnați în această etapă:

 • Associated National Centres Associated National Centres vor participa doar într-o Rețea și, după cum s-a definit în Declarația Comitetului din 2017, sunt furnizori de servicii medicale „cu cel puțin o anumită expertiză care să corespundă domeniului tematic global al unei anumite rețele de referință care se concentrează în primul rând pe această rețea specifică, inclusiv orice tip al contribuției de diagnosticare care susține această furnizare de servicii medicale. Prin urmare, Associated National Centres pot include oricare dintre următoarele instituții:

  1. clinici și departamente/unități clinice care furnizează pacienților servicii directe ambulatorii și/sau de internare în spital;
  2. laboratoare de diagnosticare medicală și genetică;
  3. laboratoare de anatomie patologică;
  4. unități specifice pentru diagnosticarea cu aparate”.
 • National Coordination Hubs National Coordination Hubs stabilesc o legătură cu mai mult de o Rețea simultan și, după cum s-a definit în Declarația Comitetului din 2017, includ „orice tip de instituție care deține cunoștințele corespunzătoare și are capacitatea legală și organizațională de al conecta sistemul național de sănătate cu câteva sau cu toate European Reference Networks. National Coordination Hubs funcționează ca interfață între sistemul național de sănătate și acele Rețele, unde un stat membru nu este reprezentat de un membru cu drepturi depline sau de un Associated National Centre. National Coordination Hubs nu trebuie să dețină expertiză medicală sau cunoștințe în acest sens, iar componența lor poate consta în:

  1. un furnizori important de servicii medicale […];
  2. o rețea de furnizori de servicii medicale coordonată la nivel național;
  3. o instituție special alocată, în afara mediului spitalicesc, ca punct de contact și coordonare care conectează sistemul național cu ERNs […]”, precum Puncte Naționale de Contact create prin 2011 Cross Border Healthcare Directive.

Nu există criterii specifice de afiliere la o ERN. Competența statelor membre este aceea de a-și desemna partenerii potențiali afiliați.

Potrivit Comitetului statelor membre: pentru colaborarea cu rețeaua, solicitanții ERN vor fi încurajați să ia legătura încă de la început cu autoritățile naționale, acolo unde este cazul, pentru a identifica o listă de potențiali Parteneri afiliați. Totuși, pentru toți potențialii Parteneri afiliați (cei identificați înainte de aprobarea ERN sau cei care vor veni după aprobarea ERN) procesul de afiliere va avea loc numai după aprobarea ERN de către Comitet și în urma desemnării formale a fiecăruia dintre Partenerii afiliați de către autoritățile lor naționale.

Textul integral poate fi consultat aici.

Faceți clic aici pentru mai multe informații din partea Comisiei Europene.

Comisia a pregătit un șablon de desemnare, unul pentru fiecare subtip al Partenerului afiliat.

Scrisoarea de desemnare include informații despre Partenerul afiliat și Rețeaua(le) cu care doresc să stabilească o conexiune.

Comisia a pregătit și o anexă, una pentru fiecare subtip al Partenerului afiliat.

Aceasta este descrierea Partenerului afiliat desemnat, în cadrul căreia se evidențiază modul în care Partenerul afiliat întrunește setul minim recomandat de criterii identificate în Declarația Comitetului din 2017. În același timp, după cum a afirmat Comitetul în acel document, >„este important de reținut că în pofida cerinței obligatorii privind o anumită expertiză în domeniul tematic acoperit de rețeaua respectivă, Centrele naționale asociate nu sunt obligate să îndeplinească aceste criterii în aceeași măsură în care se preconizează pentru membrii cu drepturi depline.”

În ceea ce privește National Coordination Hubs, Comitetul a indicat în același document că
„Pentru gama largă de instituții eligibile fără specializare, precum Centrul național de coordonare, criteriile minime recomandate aplicabile tuturor se limitează doar la aspecte generale.”> În acest context, diferite State membre au solicitat Comisiei să publice criteriile specifice Rețelei care trebuie respectate de furnizorii de servicii medicale care doresc să adere la Rețea în calitate de membri, criterii stabilite de fiecare Rețea în aplicația lor privind Cererea din 2016.

Puteți vizualiza criteriile specifice rețelei aici.

Statele membre își rezervă dreptul de a utiliza sau nu aceste șabloane.

Partenerii afiliați nu sunt membri ai Rețelelor. Se așteaptă ca ei să stabilească o legătură cu Rețelele acelor țări care nu au un membru într-o anumită ERN, răspunzând astfel preocupărilor legate de acoperirea geografică a rețelelor.

Înțelegerea noastră este că, deși nu au nivelul de expertiză care i-ar califica pentru statutul de membru, Partenerii afiliați vor contribui la activitățile Rețelelor și vor beneficia de expertiza acestora, facilitând schimbul de cunoștințe în întreaga UE. În primul rând, Partenerii afiliați ar trebui să acționeze ca puncte de intrare în ERNs a pacienților, îmbunătățind accesibilitatea pentru pacienții din întreaga UE. Din acest motiv, Partenerii afiliați vor participa la panourile de consultare virtuală CPMS pentru acei pacienți pe care i-au recomandat Rețelelor, dar și la unele panouri virtuale pentru scopuri proprii de învățare sau pentru îmbunătățirea cunoștințelor pe care le dețin, datorită expertizei lor specifice (de exemplu, în cazul laboratoarelor).

În unele cazuri, dacă sunt furnizori de servicii medicale și dezvoltă competența necesară, Parteneri afiliați pot să devină membri ERN într-o etapă ulterioară. Acest lucru se poate realiza numai în conformitate cu procedurile de aderare aplicabile oricărui furnizor de servicii medicale și NU în mod automat sau cu o procedură specială.

Vă rugăm să mai rețineți că Partenerul afiliat își va pierde calitatea de partener în lipsă, dacă un furnizor de servicii medicale din statele membre devine membru al Rețelei.

Scrisoarea de desemnare va fi trimisă de statele membre la adresa de e-mail a Comisiei: SANTE-ERN-AFFILIATED-PARTNERS@ec.europa.eu și către Coordonatorul Rețelei la care se va alătura Partenerul afiliat.

Termenul limită pentru desemnare (stabilit inițial pentru decembrie 2018) a fost prelungit până la momentul lansării următoarei Cereri de alăturare de noi Membri la Rețelele existente.

On Evaluation

Some of the same documents that were submitted in the initial assessment can be submitted again for the Self-Evaluation (Phase 2), however please ensure that they are the most current/up-to-date versions of these documents/policies.

A full comparison of the initial assessment and current self-evaluation requirements is available on request from the Endo-ERN coordination team

The initial assessment will be consulted by the IEB during the technical evaluation (Phase 3).

Yes, Endo-ERN will see you final report & recommended Improvement Plan so as to assist you in any necessary changes/ activities.

No, Endo-ERN does not have any clinical indicators this time. You therefore have no data to enter into Section A.11 of the Self-Evaluation form.

 

It is preferable that each HCP supplies their own recorded information from the continuous monitoring submission however we can provide these submissions from the previous years if there is a demand for this in January 2023.

It is preferable that each HCP supplies their own recorded information from the continuous monitoring submission. However, we can provide these submissions from the previous years if there is a demand for this in January 2023.

As we are in Phase 1, we recommend starting NOW to gather data/evidence/ filling in the Self Evaluation form template. Once Phase 2 (Self Evaluation) is formally announced you will have 3 months to submit the Self Evaluation form online.

As each institution varies in size and multidisciplinary team make-up, we recommend including at minimum these personnel though please note others may need to be consulted (particularly for phase 3):

 • Head of Expert Reference Centre
 • Person responsible for annual Continuous Monitoring Submission
 • The respective named Endo-ERN HCP representatives
 • A member of your rare disease office (if applicable)

During Phase 1 please utilize our website resources as best you can to answer any queries you have. If this is not possible, use the website contact form, with the subject ‘HCP Evaluation’.

Phase 2: A technical support team is available from the IEB both within the submission tool and via their helpdesk (helpdesk@ern-assessment.eu).