Rețelele existente

Rețelele existente sau registrele și băncile biologice

  • Rețeaua europeană a Bolilor umane de imprinting congenital

    COST Action va reuni, pentru prima oară, cercetători ale tuturor celor opt Boli umane de Imprinting (IDs) cunoscute în cadrul unei pan-European Network for Human Congenital IDs pentru a contribui la înțelegerea fiziopatologiei, scopul principal fiind acela de a transfera această cunoaștere îmbunătățirii gestionării clinice și diagnosticării în beneficiul pacienților și a familiilor acestora. Action va armoniza un sistem de clasificare a unei boli de imprinting comune, va dezvolta orientări pentru tratamentul prin consens, va crea proceduri de operare standard (SOPs) pentru diagnosticare bazate pe cele mai bune practici actuale, să coordoneze bazele de date organizate în diferite țări pentru a le face compatibile și utile ca o rampă de lansare a inițiativelor colective de cercetare, să identifice noi boli de imprinting prin efort colaborativ, să educe cercetătorii și să stimuleze schimbul translațional.

    vizitați site-ul web