Conducerea

Conducerea

Comitetul este constituit din președintele și vicepreședintele Endo-ERN, care acoperă endocrinologia adulților și endocrinologia pediatrică, având fiecare cu drept egal. Rolul lor este de a coordona toate activitățile Comitetului director, de a organiza și prezida ședințele Comitetului director și adunarea generală și de a funcționa ca element de legătură informațional între Statele membre și Comisia Europeană și între ERNs.

Comitetul director include toate fotoliile grupului tematic principal și fotoliile pachetelor de lucru. 13 voturi permanente. Fiecare MTG și WP este condus de trei fotolii – un pediatru, un medic pentru adulți și reprezentanți ai pacienților ePAG. Acest lucru asigură implicarea activă a pacientului în orice decizie strategică și de acțiune.

Consiliul de administrație are 1 singur reprezentant pentru fiecare Reference Centre.
Consiliul consultativ va fi format din reprezentanți ai ESPE și ESE.

Governance Rare Endocrine Conditions
Governance Rare Endocrine Conditions