Istniejące wytyczne i wspólne oświadczenia

Istniejące wytyczne

 

Podsumowanie wytycznych w sprawie opieki nad dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera

Wspólne oświadczenia