Istniejące wytyczne i wspólne oświadczenia

Istniejące wytyczne

Gruczolaki przysadki

Zespół Cushinga

  • Przeczytaj wytyczne w sprawie diagnostyki zespołu Cushinga

  • Lynnette K. Nieman, Beverly M. K. Biller, James W. Findling, John Newell-Price, Martin O. Savage, Paul M. Stewart, & Victor M. Montori (1 maja 2008 r.)
    Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, tom 93, wydanie 5, str. 1526–1540

  • Przeczytaj wytyczne w sprawie leczenia zespołu Cushinga

  • Lynnette K. Nieman, Beverly M. K. Biller, James W. Findling, M. Hassan Murad, John Newell-Price, Martin O. Savage & Antoine Tabarin (1 sierpnia 2015 r.)
    Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, tom 100, wydanie 8, str. 2807–2831

Nabyta niedoczynność przysadki

Wspólne Oświadczenia

Niedoczynność przysadki wrodzona