Przysadka mózgowa (MTG6)

Przysadka mózgowa (MTG6)

Rzadkie zaburzenia przysadki to grupa różnych zespołów klinicznych o niskiej częstości występowania (grupy główne 100-500 milionów, choroby swoiste / zaburzenia genetyczne poniżej 1 miliona), wymagające multidyscyplinarnej i dożywotniej opieki ze względu na centralną endokrynną funkcję przysadki mózgowej, jej położenie w bliskiej okolicy układu wzrokowego i podwzgórza oraz związane z tym zaburzenie hormonów przysadki obniżają jakość życia, a długoterminowe wyniki czynnościowe zależą od choroby podstawowej, skutkując chorobowością wielonarządową.

W grupie MTG przysadki mózgowej, w oparciu o różne zespoły multidyscyplinarne oraz różne podejścia diagnostyczne i terapeutyczne, określiliśmy 3 grupy podtematyczne: gruczolak przysadki, niedoczynność przysadki wrodzona oraz niedoczynność przysadki nabyta. W ramach sieci przysadki dążymy do dalszego scharakteryzowania wiedzy specjalistycznej poprzez tworzenie podsieci koncentrujących się na określonych chorobach ultrarzadkich (lub na diagnostyce bądź interwencjach) w ramach tych grup podtematycznych.