Nadnercze (MTG1)

Nadnercze (MTG1)

Rzadkie zaburzenia nadnerczy obejmują zaburzenia z nadmiernym wydzielaniem hormonalnym i/lub przerostem oraz zaburzenia związane z nieadekwatnie obniżoną funkcją wewnątrzwydzielniczą. Podczas gdy nadmierne wydzielanie i wzrost guza często wymagają leczenia chirurgicznego lub medycznej terapii celowanej, pacjenci z niewydolnością kory nadnerczy potrzebują specjalistycznej opieki przy hormonalnej terapii zastępczej. We wszystkich przypadkach konieczne są wyspecjalizowane endokrynologiczne metody diagnostyczne z badaniami wstępnymi i dynamicznymi. Częstokroć metody te zastępuje się specjalistycznymi procedurami obrazowania funkcjonalnego, inwazyjnymi analizami hormonalnymi i/lub ukierunkowanymi testami genetycznymi oraz poradnictwem psychologicznym. W przypadku złośliwych guzów nadnerczy do podjęcia spersonalizowanych decyzji w zakresie leczenia konieczne są wyspecjalizowane zespoły multidyscyplinarne.