Istniejące wytyczne i wspólne oświadczenia

Istniejące wytyczne i wspólne oświadczenia

Istnieje szereg wytycznych organizacji Endocrine Society, ESE i ESPE w sprawie określonych chorób, jednak liczba schorzeń, dla których opracowano wytyczne, jest ograniczona.

Odsyłamy do wytycznych ESPE, ESE i Endocrine Society oraz podejścia przyjętego zrzeszone stowarzyszenia w celu opracowania wytycznych. ENDO-ERN “Homeostaza Glukozy i Insuliny” ma na celu opisanie aktualnych najlepszych praktyk dotyczących kilku schorzeń.