Genetyczne Zaburzenia Homeostazy Glukozy i Insuliny (MTG3)

Genetyczne zaburzenia Homeostazy Glukozy i Insuliny (MTG3)

W zakresie genetycznych zaburzeń homeostazy glukozy i insuliny zdefiniowano 3 podgrupy podtematyczne:

  • Insulinooporność
  • Hiperinsulinizm i inne formy hipoglikemii
  • Rzadkie typy cukrzycy

    Wszystkie wytyczne w sprawie zaburzeń homeostazy insuliny i glukozy zalecają edukację w zakresie monitorowania glukozy, stosowania diety i leczenia farmakologicznego insuliną i/lub innymi lekami w czasie długotrwałej opieki pediatrycznej. Celem naszej sieci jest zapewnienie nowoczesnej, opartej na dowodach opieki poprzez multidyscyplinarne podejście do dzieci i młodzieży cierpiących na rzadkie typy cukrzycy, hiperinsulinizmu lub lipodystrofii. Dotyczy to pacjentów z wyjątkową przyczyną cukrzycy (np. mutacje receptora insuliny), pacjentów z cukrzycą wysoce niestabilną i/lub trudną do leczenia (np. cukrzyca noworodkowa), pacjentów z rzadkimi chorobami towarzyszącymi (np. zespół Wolframa, zespół Alström czy zespół Bardeta-Biedla).