Specjalistyczna wiedza

Specjalistyczna wiedza (MTG)

Na podstawie zwykłej klasyfikacji chorób endokrynologicznych, określonych podejść diagnostycznych i terapeutycznych oraz składu wymaganych zespołów multidyscyplinarnych, w sieci Endo-ERN zdefiniowano osiem ugruntowanych głównych grup tematycznych (MTG). Te grupy MTG sklasyfikowano w oparciu o narządy i/lub fizjologię, uwzględniają opiekę przez cały okres życia pacjentów i obejmują całe spektrum schorzeń wrodzonych i nabytych. Te grupy MTG to:

W ramach MTGs zdefiniowano kilka grup podtematycznych ze względu na nadprodukcję lub niedobory hormonów, oporności na hormony i/lub wzrostu guza.

Dzięki tym grupom podtematycznym sieć Endo-ERN przewiduje, że będzie w stanie zająć się niezaspokojonymi potrzebami związanymi z określonymi chorobami i zapewnić wysoko wyspecjalizowane interwencje konieczne dla pacjentów z powiązanymi schorzeniami.

endo-mtg-wp-matrix-people