Pracownicy służby zdrowia

Informacje dla Pracowników służby zdrowia

Platforma Współpracy między Członkami

Dla członków uruchomiono Platformę Współpracy. Ta platforma współpracy jest zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników sieci ERN.

Przejdź na stronę dla członków 

Co to są sieci ERNs?

Europejskie Sieci Referencyjne (ERNs) to wirtualne sieci obejmujące Ośrodki Referencyjne w całej Europie. Ich celem jest zajmowanie się złożonymi lub rzadkimi chorobami i schorzeniami wymagającymi wysoko specjalistycznego leczenia oraz połączenia fachowej wiedzy i zasobów.

Więcej informacji na temat sieci ERNs 

endo-front-link-images_covid

endo-front-link-images_exchange

Co to jest sieć Endo-ERN?

Europejska Sieć Referencyjna ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych (Endo-ERN) ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami hormonalnymi. Zaburzenia endokrynologiczne są często skomplikowane i wymagają długiego okresu leczenia ze względu na przewlekły charakter choroby bez zagrożenia życia. W związku z tym opieka endokrynologiczna wymaga równego podziału na opiekę pediatryczną i opiekę nad osobami dorosłymi. Sieć Endo-ERN dąży do zapewnienia takiej opieki pacjentom przez całe ich życie oraz do ograniczenia – a wreszcie do całkowitego zlikwidowania – nierówności w opiece nad pacjentami z rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi w Europie poprzez uławianie wymiany wiedzy oraz wspomaganie powiązanej opieki zdrowotnej i badań.

Ulotki informacyjne są dostępne w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Kliknij tutaj, aby uzyskać ulotki informacyjne. 

 

Więcej informacji na temat sieci Endo-ERN 

Film informacyjny dla pacjentów i pracowników służby zdrowia