Polityka prywatności

Polityka prywatności Endo-ERN

Sieć Endo-ERN troszczy się o ochronę danych osobowych użytkownika i nie śledzi danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Działamy zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

“Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak:

  • imię i nazwisko
  • numer identyfikacyjny
  • dane o lokalizacji
  • identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Ciasteczka (pliki cookie)

Endo-ERN śledzi wyłącznie zanonimizowane dane do celów statystycznych. Robimy to za pomocą analitycznych plików cookie, które są umieszczane za pomocą zanonimizowanego adresu IP w Google Analytics. Te pliki cookie służą do monitorowania skuteczności i powodzenia strony internetowej.

TTe pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych, które można byłoby powiązać z osobą fizyczną, ale mogą przechowywać takie informacje, jak na przykład dane strony internetowej, z której użytkownik przybył (tzw. “strona polecająca”), które podstrony odwiedzono oraz jak często i jak długo wybrana podstrona była przeglądana. Zgromadzone w ten sposób dane są jedynie danymi ogólnymi i nie można ich powiązać z określoną osobą.

Możliwe jest zabezpieczenie przed plikami cookie poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej. Ponadto wszelkie ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Można to zrobić we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Narzędzie Google Analytics nie udostępnia żadnych danych stronom trzecim.

Zasady ochrony danych nie mają zastosowania do anonimowych informacji, a ponieważ te pliki cookie mają minimalny wpływ na prywatność użytkownika, nie trzeba żądać zgody na ich użycie.

Newsletter

Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego (Newslettera) za pomocą przycisku rezygnacji znajdującego się w biuletynie. Endo-ERN jest zarówno administratorem, jak i podmiotem zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych związanych z biuletynem informacyjnym. Endo-ERN nie korzysta z usług stron trzecich w związku z obsługą Newslettera.

E-usługi

Endo-ERN ma formularz kontaktowy, który aktywuje twoje oprogramowanie e-mail i umożliwia wysłanie komentarza lub pytania na ogólny adres e-mail. Gdy wysyłasz taką wiadomość, twoje dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za skrzynkę pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie bądź też twoje pytania powinny być skierowane do innej osoby, wówczas może przekazać twoją wiadomość e-mail do innego serwisu.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i powiązanych z tym danych osobowych, nie wahaj się uwzględnić je w swojej wiadomości.

Zgromadzone dane osobowe i wszystkie informacje dotyczące wyżej wskazanych konsultacji są przechowywane na serwerze e-mail Biura Koordynacyjnego Endo-ERN i potencjalnie u tych, którzy zostali wskazani w korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi na twoje uwagi.

Śledzenie przy Newsletterze

Biuletyn informacyjny (Newsletter) Endo-ERN wykorzystuje funkcję śledzenia do przeprowadzenia analizy statystycznej w zakresie powodzenia lub niepowodzenia kampanii marketingowych on-line. Endo-ERN może sprawdzić, czy e-mail zawierający biuletyn informacyjny został otwarty przez użytkownika, kiedy został otwarty i które hiperłącza otwarto. Dane gromadzone za pomocą tej funkcji śledzenia są generowane i przechowywane przez Endo-ERN i nie są udostępniane stronom trzecim, ale można je wykorzystać w celu dostosowania treści przyszłych biuletynów informacyjnych, tak aby lepiej odpowiadały zainteresowaniom naszych subskrybentów.

Dane do kontaktu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności należy skontaktować się z biurem koordynującym Endo-ERN.

Masz prawo do bycia zapomnianym i całkowicie usuniętym z bazy danych kontaktów Endo-ERN. Aby o to poprosić, skontaktuj się z biurem koordynującym Endo-ERN.

Endo-ERN
Centrum Koordynacyjne
Meibergdreef 9
1105 AZ  AMSTERDAM
Holandia