Edukacja i Szkolenia (WP1)

Edukacja i Szkolenia (WP1)

Ten pakiet roboczy ma na celu rozpoznanie luk, obszarów, w których brakuje edukacji. Dalsze organizowanie działań edukacyjnych w celu zlikwidowania tych luk, przy ścisłej współpracy z Europejskim Towarzystwem Endokrynologicznym (ang. European Society of Endocrinology, ESE) i Europejskim Towarzystwem Endokrynologii Pediatrycznej (ang. European Society for Paediatric Endocrinology, ESPE). Edukacja będzie skierowana do wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym do pracowników służby zdrowia i poradni, a także pacjentów i ich rodzin.

Celem tego pakietu roboczego jest koordynacja badania luk edukacyjnych w państwach członkowskich oraz analiza danych. Badanie to ma na celu rozpoznanie różnic geograficznych i obejmuje wszystkie kierunki opieki, pacjentów i ich rodziny.