E-zdrowie i ICT (WP2)

E-zdrowie i ICT (WP2)

Ten pakiet roboczy dotyczy trzech interfejsów służących do komunikacji / interakcji:

  1. między pracownikami służby zdrowia;
  2. między pacjentami a pracownikami służby zdrowia; oraz
  3. między pacjentami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich trzech we wszystkich państwach członkowskich.

Prace będą się koncentrować na utworzeniu wykazu istniejących rozwiązań, a następnie na wykorzystaniu i dopasowaniu ich do konkretnych zastosowań Endokrynologicznych we wszystkich państwach członkowskich. Szczególną uwagą zwróci się na zgodność z wymogami regulacyjnymi i/lub działania na rzecz zmiany ustawodawstwa stanowiącego przeszkodę w tym kontekście.

Ten pakiet roboczy ma na celu koordynację utworzenia wykazu rozwiązań w zakresie ICT i e-Zdrowia poprzez analizę tych danych i sformułowanie strategii dotyczących postępów w tych aspektach w pozostałej części ERN, a także umożliwienie rozwoju wspólnych platform.