Diagnostyka i Analiza Laboratoryjna (WP5)

Diagnostyka i Analiza Laboratoryjna (WP5)

W ramach tego pakietu roboczego w UE utworzona zostanie sieć specjalistycznych laboratoriów oferujących odpowiednie testy diagnostyczne pod kątem chorób endokrynologicznych. Określone i wdrożone będą kryteria akredytacyjne, a ponadto opracowana zostanie internetowa aplikacja do zewnętrznej kontroli jakości.

Ten pakiet roboczy zgromadzi informacje dotyczące kwalifikacji laboratoriów do akredytacji ERN, ustanowi infrastrukturę komunikacyjną i zadba o standaryzację stosowanych procedur diagnostycznych, a ponadto obejmie wszystkie aspekty endokrynologii pediatrycznej oraz osób dorosłych, gdyż wymagają one różnych analiz i metod.