Transgraniczna Opieka Zdrowotna

Informacje i hiperłącza do materiałów nt. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej

 
Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do transgranicznej opieki zdrowotnej. Ustalono zasady ułatwiające dostęp do bezpiecznej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej nie tylko we własnym kraju, ale również w innym państwie członkowskim UE. UE wspiera współpracę w zakresie opieki zdrowotnej między państwami członkowskimi, przy pełnym poszanowaniu kompetencji każdego kraju pod względem organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej. Poniżej znajduje się kilka hiperłączy zawierających informacje na temat dokładnych praw pacjentów, jak również pełną listę Krajowych Punktów Kontaktowych (ang. NCP), z którymi można się skontaktować, jeżeli szuka się opieki zdrowotnej w innym Państwie Członkowskim UE:

 

  1. Broszura na temat praw pacjentów w Transgranicznej Opiece Zdrowotnej (, pdf)
  2. Wideo na temat praw pacjentów w Transgranicznej Opiece Zdrowotnej
  3. Pytania i odpowiedzi dotyczące praw pacjentów w Transgranicznej Opiece Zdrowotnej
  4. Lista Krajowych Punktów Kontaktowych w Transgranicznej Opiece Zdrowotnej (, pdf)
  5. Strona internetowa ERN w serwisie DG SANTE dotycząca Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
  6. Ostatnia konferencja zorganizowana przez DG SANTE w sprawie Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z jej stroną internetową i odpowiednim sprawozdaniem:
  7. Niemiecka strona internetowa NCP przedstawia rzetelny przegląd w języku angielskim na temat wzajemnej zależności między opieką zdrowotną dostępną na mocy Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej a skierowaniem do leczenia za granicą na podstawie Przepisów o Ubezpieczeniu Społecznym, wskazując zalety i wady tych możliwości:
cross-border-health-care