Choroby

Choroby

MTG1 Nadnercze

 • Postać sporadyczna PCC/PGL
 • Guz produkujący kortyzol
 • Rak kory nadnerczy 1+2
 • Niedoczynność kory nadnerczy
 • Przerost nadnerczy wrodzony
 • Hiperaldosteronizm rodzinny

MTG2 Zaburzenia Homeostazy Wapniowo-Fosforanowej

 • Hiperkalcemia
 • Hipokalcemia
 • Zaburzenia gospodarki fosforanowej

MTG3 Genetyczne Zaburzenia Homeostazy Glukozy i Insuliny

 • Rzadkie typy cukrzycy
 • Hiperinsulinizm
 • Insulinooporność

MTG4 Zespoły Genetyczne Nowotworów Endokrynnych

 • Gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu I
 • Gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu II
 • Zespół Carneya
 • Zespoły dziedziczne guza chromochłonnego i przyzwojaków
 • Zespół von Hippel-Lindaua

MTG5 Zespoły Zaburzeń Wzrostu i Genetycznej Otyłości

 • Zespół Silvera-Russella
 • Zespół Beckwitha-Wiedemanna
 • Zespół Pradera-Williego
 • Zespół Noonan
 • Oporność na hormon wzrostu
 • Niskorosłość
 • Przerost
 • Rzadkie typy otyłości dziedzicznej

MTG6 Przysadka mózgowa

 • Gruczolak przysadki
 • Niedoczynność przysadki wrodzona
 • Niedoczynność przysadki nabyta

MTG7 Rozwój Płci i Dojrzewanie

 • Zaburzenia rozwoju płci (ZRP, ang. DSD)
 • Izolowany hipogonadyzm hipogonadotropowy (ang. IHH)
 • Dysforia płciowa

MTG8 Tarczyca

 • Rzadkie choroby tarczycy uwarunkowane genetycznie
 • Nadczynność i niedoczynność tarczycy wrodzona
 • Rak tarczycy (np. wrażliwy na terapię radiojodem i rak rdzeniasty tarczycy bez przerzutów)