Ośrodek Referencyjny:

UZ Brussels

(Belgia)

UZ Brussel (University Hospital Brussels – Szpital Uniwersytecki w Brukseli) zatrudnia około 3800 pracowników. Jest połączony z Wydziałem Medycyny i Farmacji uczelni Free University of Brussels poprzez Brussels Health Campus w Jette. Mając 721 łóżek szpitalnych, placówka ta dokonuje rocznie ponad 30 000 przyjęć pacjentów z Belgii i zagranicy, udziela ponad 360 000 konsultacji (nie licząc nagłych wypadków) oraz obsługuje ponad 70 000 pacjentów w nagłych wypadkach. Filozofia tego szpitala opiera się na trzech zasadach, dzięki którym jest on: niderlandzkojęzyczny, pluralistyczny i społeczny. Jako szpital uniwersytecki ma również misję dydaktyczną i prowadzi badania naukowe.Dane kontaktowe

UZ Brussels
Laarbeeklaan 101
1090  Brussel
Belgia

General representatives

  • Inge Gies (Main representative, Paediatric)
  • David Unuane (Substitute representative, Adult)
  • Vera Vertessen (Representative)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)