Ośrodek Referencyjny:

University Hospital Florence

(Włochy)

Szpital Uniwersytecki Careggi to placówka finansowana ze środków publicznych i ważny ośrodek w Systemie Zdrowia w Toskanii, akredytowany co trzy lata w Regionalnym Systemie Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia na podstawie określonego planu strategicznego i biznesowego.

Oddział Endokrynologii obejmuje różne sekcje o różnej wiedzy specjalistycznej.

Pacjenci dotknięci rzadkimi zaburzeniami metabolizmu kości i minerałów bądź rzadkimi guzami endokrynnymi, chorobami nadnerczy czy zaburzeniami rozwoju płci i dojrzewania są kierowani odpowiednio do Zakładu Chorób Metabolicznych, Zakładu Endokrynologii lub Zakładów Medycyny Seksualnej i Andrologii, gdzie działają stosowne poradnie ambulatoryjne. Pacjentów leczy się zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. W razie podejrzenia genetycznego podłuża rzadkiej choroby endokrynologicznej dostępne są badania genetyczne. W celu zarejestrowania danych klinicznych, przeprowadzenia badań genetycznych czy pobrania próbek biologicznych do celów badawczych konieczna jest świadoma zgoda.

Pacjentom proponuje się i ułatwia dołączenie do istniejących stowarzyszeń (np. stowarzyszenie pacjentów z dziedziczną paragangliomatozą i nowotworami nadnerczy, As.P.P.E.T., włoskie stowarzyszenie pacjentów z niedoczynnością przytarczyc, A.P.P.I., włoskie stowarzyszenie pacjentów z zespołem gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN), A.I.M.E.N., członek i założyciel Europejskiego Związku Zespołu Gruczolakowatości Wewnątrzwydzielniczej, E.M.E.N.A.).Dane kontaktowe

University Hospital Florence
Viale Pieraccini, 6
50139  Florence
Włochy

General representatives

  • Csilla Krausz (Main representative, Adult)
  • Alessandro Peri (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)