Ośrodek Referencyjny:

Tartu University Hospital

(Estonia)

Szpital Tartu University Hospital (TUH) jest największym podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną w Estonii i reprezentuje wszystkie specjalizacje, jakie są praktykowane w tym kraju. W przypadku kilku specjalizacji (takich jak przeszczep nerki, szpiku kostnego i wątroby oraz chirurgia wrodzonych wad serca) jest to jedyna instytucja medyczna w Estonii, która zatrudnia specjalistów na tak wysokim poziomie. Ponieważ TUH jest jedynym tego typu szpitalem w Estonii, odgrywa znaczącą rolę zarówno w życiu studentów studiów pierwszego stopnia, jak i studiów podyplomowych, a także w rozwoju nauk medycznych w tym kraju. Edukacja i badania prowadzone są w ścisłej współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Tartu.

Szpital TUH zapewnia pacjentom hospitalizowanym i ambulatoryjnym z wszystkich grup wiekowych, od narodzin do śmierci i zamieszkałych na terenie całej Estonii, usługi szpitalne świadczone społecznie w zakresie wszystkich chorób endokrynologicznych, w tym także rzadkich chorób endokrynologicznych. TUH jest jedynym szpitalem w Estonii, który poprzez swoje ośrodki w Tallinie i Tartu zapewnia badania genetyczne oraz poradnictwo genetyczne. Szpital TUH ma akredytowane laboratorium do badań genetycznych, biochemicznych i hormonalnych. Od 2016 roku w celu prowadzenia badań genetycznych stosuje się metodę NGS (sekwencjonowanie nowej generacji) z wykorzystaniem panelu 4500 genów chorobotwórczych, co w znacznym stopniu zwiększyło liczbę zdiagnozowanych chorób rzadkich, w tym zaburzeń endokrynologicznych.Dane kontaktowe

Tartu University Hospital
Ludvig Puusepa 1a
50406  Tartu
Estonia

General representatives

  • Vallo Tillmann (Main representative, Paediatric)
  • Vallo Volke (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)