Ośrodek Referencyjny:

Meyer Children’s Hospital Florence

(Włochy)

Szpital Uniwersytecki “Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer” (AOU Meyer) jest szpitalem publicznym z autonomicznym zarządzaniem z punktu widzenia rozwoju biznesu, organizacji, administracji, zarządzania aktywami i zasobami, księgowości oraz techniki. Szpital AOU Meyer stanowi część krajowego systemu opieki zdrowotnej w regionie Toskanii. Jest to wysoce wyspecjalizowany szpital pediatryczny, a także krajowy ośrodek referencyjny dla skomplikowanych przypadków. Nowoczesne technologie, badania i najnowsze metody leczenia w połączeniu z czynnikiem ludzkim i troskliwą opieką nad młodymi pacjentami i ich rodzinami zapewniają pomoc medyczną na wysokim poziomie.

Oddział Diabetologii zapewnia pionierską opiekę w zakresie cukrzycy dziecięcej dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów. Jego celem jest umożliwienie dzieciom z różnymi formami cukrzycy oraz ich rodzinom prowadzenie jak najbardziej normalnego i harmonijnego życia. Doskonale wyszkoleni specjaliści z Oddział Diabetologii zapewniają kompleksowe, najnowocześniejsze podejście do diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2, jak również rzadkich podtypów, takich jak MODY, LADA, zespół Wolframa, przemijająca i utrwalona cukrzyca noworodkowa, cukrzyca w zespołach genetycznych czy cukrzyca związana z mukowiscydozą (CFRD).

W laboratorium genetycznym przeprowadzane są zaawansowane testy genetyczne (sekwencjonowanie nowej generacji – NGS, kliniczne sekwencjonowanie egzomu, a następnie analiza panelowa “in silico”), a dla pacjentów dostępni są różni specjaliści w dziedzinach takich jak radiologia, okulistyka, nefrologia itd.


Meyer Children’s Hospital Florence uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Meyer Children’s Hospital Florence
Viale Gaetano Pieraccini, 24
50139  Florence
Włochy

General representatives

  • Sonia Toni (Main representative, Paediatric)
  • Barbara Piccini (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)