Ośrodek Referencyjny:

Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology (MSCNRIO)

(Polska)

Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology (MSCNRIO) w Polsce zapewnia kompleksową opiekę nad chorymi na raka, w tym między innymi: profilaktykę (badania molekularne i przesiewowe), diagnostykę (patologia i radiologia) oraz leczenie (chirurgia, radioterapia, chemioterapia i terapia radionuklidowa).

Zakład Medycyny Nuklearnej i Onkologii Endokrynologicznej jest najstarszym i największym ośrodkiem leczenia raka tarczycy w Polsce, zapewniającym kompleksowe leczenie od diagnozy po skuteczne wyleczenie z raka. Obsługujemy ponad 15 000 pacjentów z rakiem tarczycy, którzy poddawani są okresowym kontrolom. Nasz multidyscyplinarny zespół składa się z endokrynologów, onkologów-radioterapeutów, chirurgów specjalistów medycyny nuklearnej (z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej), patologów (z Zakładu Patologii Nowotworów) oraz specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej (z III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii).

Oprócz lekarzy nasz zespół jest wspierany przez grupę biologów molekularnych, fizyków i techników, a także pielęgniarki i inny personel medyczny specjalizujący się w medycynie nuklearnej i endokrynologii. Dwa razy w tygodniu Komisja ds. Raka Tarczycy dokonuje przeglądu wszystkich nowych i powracających pacjentów w celu ustalenia optymalnego planu diagnostyki i leczenia dla każdego pacjenta.

Każdego roku w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej) wykonuje się ponad 200 operacji całkowitego usunięcia tarczycy i około 100 zabiegów usunięcia węzłów chłonnych bocznych szyi. W niektórych zaawansowanych przypadkach dostępna jest także operacja rekonstrukcyjna (np. rekonstrukcja tchawicy).

Zakład Patologii diagnozuje rokrocznie ponad 500 nowych przypadków raka tarczycy. Dwa razy w roku odbywają się krajowe warsztaty na temat trudnych przypadków histopatologii tarczycy.

Każdego roku w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej) wykonuje się ponad 200 operacji całkowitego usunięcia tarczycy i około 100 zabiegów usunięcia węzłów chłonnych bocznych szyi. W niektórych zaawansowanych przypadkach dostępna jest także operacja rekonstrukcyjna (np. rekonstrukcja tchawicy).

Zakład Patologii diagnozuje rokrocznie ponad 500 nowych przypadków raka tarczycy. Dwa razy w roku odbywają się krajowe warsztaty na temat trudnych przypadków histopatologii tarczycy.

Leczenie raka tarczycy obejmuje zastosowanie (radionuklidów) oraz terapię hormonalną. Leczenie jodem promieniotwórczym jest przeprowadzane w trybie stymulacji endogennej lub rhTSH. Nasze doświadczenia obejmują leczenie ponad 200 przypadków raka tarczycy u dzieci. Trwają badania nad wskazaniami i optymalną wydajnością leczenia jodem promieniotwórczym, skoncentrowane głównie na molekularnych czynnikach predykcyjnych i dozymetrii promieniowania. W zaawansowanych stadiach choroby pacjentom zapewnia się leki celowane, przede wszystkim w ramach badań klinicznych lub poza zaleceniami. Do chwili obecnej do badań klinicznych włączono ponad 160 pacjentów z zaawansowanym rakiem tarczycy. Nasze szczególne zainteresowanie koncentruje się nie tylko na skuteczności nowych metod leczenia, ale również na ryzyku i zarządzaniu skutkami ubocznymi.

Zakład Medycyny Nuklearnej i Onkologii Endokrynologicznej, wyposażony w zapewniające wysoką wydajność narzędzia molekularne, uznany przez firmę Affymetrix za Centrum Doskonałości, wykorzystuje najnowsze metody diagnostyki genetycznej i biochemicznej (takie jak analiza DNA, RNA czy białek), których wyniki są kluczowe dla dalszego planowania terapii. Podczas realizacji regularnych działań klinicznych zapewnia testy molekularne obejmujące między innymi: analiza genu RET w celu diagnozy zespołu MEN2 w przypadku raka rdzeniastego tarczycy oraz badanie genu BRAF w charakterze narzędzia prognostycznego w przypadku raka zróżnicowanego tarczycy.


Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology (MSCNRIO) is participating in the following Main Thematic Groups (MTGs):


Dane kontaktowe

Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology (MSCNRIO)
WYBRZEZE AK 15
44-101 GLIWICE  Gliwice
Polska

General representatives

  • Jolanta Krajewska (Main representative, Adult)
  • Barbara Jarzab (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)