Ośrodek Referencyjny:

Ludwig-Maximilian-University Munich

(Niemcy)

Oddział Endokrynologii w Medizinische Klinik IV to usługowy ośrodek referencyjny przy Uniwersytecie Monachijskim dla pacjentów ze wszystkimi chorobami endokrynologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów i chorób nadnerczy, a także zaburzeń rozwoju płci (DSD). W Medizinische Klinik IV mieści się niemiecki rejestr ds. zespołu Cushinga i zespołu Conna, a ponadto placówka ta bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych badaniach klinicznych.

Oddział kładzie nacisk na badania chorób przekładające się na praktyczne zastosowania w ich leczeniu, do czego wykorzystuje duże grupy swoich pacjentów oraz podejmuje współpracę z licznymi podmiotami na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Na oddziale mieści się centrum badań klinicznych oraz podstawowe laboratoria naukowe w zakresie chemii klinicznej, biologii komórkowej i molekularnej oraz immunologii. Z poradni endokrynologicznej korzysta około 36 tysięcy pacjentów rocznie.Dane kontaktowe

Ludwig-Maximilian-University Munich
Georgenstraße 5
80799  Munchen
Niemcy

General representatives

  • Nicole Reisch (Main representative, Adult)
  • Martin Reincke (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)