Ośrodek Referencyjny:

Hospital Universitari Vall d’Hebron

(Hiszpania)

Kampus Szpitala Uniwersyteckiego Vall d’Hebron w Barcelonie jeden z najlepszych na świecie kompleks opieki zdrowotnej, w którym doskonale łączą się opieka zdrowotna, badania, nauczanie i innowacje. Nasz wkład na rzecz społeczeństwa odbywa się w możliwie najlepszy sposób: łączymy całą naszą specjalistyczną wiedzę, aby służyć pacjentom dziś i jutro. Hospital Universitari Vall d’Hebron to największy kompleks szpitalny w Katalonii i jeden z najważniejszych w Hiszpanii. W tym publicznym, dydaktycznym, społecznym szpitalu zapewniamy wysoce kompleksową opiekę zdrowotną. W naszych placówkach zajmujemy się również badaniami, nauczaniem i innowacjami. Świadczymy usługi opieki medycznej dla pacjentów od urodzenia aż po takich w sędziwym wieku.

Zakład Endokrynologii Dziecięcej i Poradnia Endokrynologiczna dla Dorosłych mają za zadanie zaspokajać wszystkie potrzeby zdrowotne i dydaktycznych, jak również niektóre aspekty badawcze w zakresie “Rzadkich Chorób Endokrynologicznych”. W tym celu placówka zapewnia diagnozowanie i leczenie różnych podmiotów, które zalicza się do “Rzadkich Chorób Endokrynologicznych”. Jest to organizowane podczas konsultacji ambulatoryjnych i w ramach hospitalizacji przez zespół interdyscyplinarny dzięki dostępowi do równych specjalizacji i różnych koniecznych procedur. Nasza struktura wspomaga w okresie przejściowym pacjentów wymagających terapii i kontroli, kiedy spod opieki zespołu endokrynologii pediatrycznej przechodzą pod opiekę zespołu dla dorosłych. Badania są prowadzone krzyżowo między zespołami klinicznymi i laboratoryjnymi, przy czym te ostatnie prowadzi się w Vall d’Hebron Research Institute (VHIR). Od 2007 roku Grupa Badawcza posiada akredytację “Wzrost i rozwój” przyznaną przez VHIR, Catalan Agency for Evaluation of Research (AGAUR) oraz Spanish Centre for Biomedical Research Network on Rare Diseases (CIBERER) jako Grupa U712 w dziedzinie Rzadkich Chorób Endokrynologicznych.Dane kontaktowe

Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
8035  Barcelona
Hiszpania

General representatives

  • Maria Clemente (Main representative, Paediatric)
  • Ariadna Campos (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)