Ośrodek Referencyjny:

Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme

(Belgia)

Ośrodek Endo-ERN Cliniques Universitaires de Bruxelles powstał w wyniku ścisłej współpracy różnych oddziałów w dwóch głównych szpitalach: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola HUDERF (Queen Fabiola University Children Hospital), który jest jedynym szpitalem w Belgii w całości poświęconym pediatrycznej opiece zdrowotnej, oraz Hôpital Erasme, który jest szpitalem uniwersyteckim przy Université Libre de Bruxelles (ULB).

Ośrodek Endo-ERN Cliniques Universitaires de Bruxelles zapewnia łatwy dostęp do szeregu skoordynowanych technologii specjalistycznych i diagnostycznych na oddziałach genetyki medycznej, endokrynologii pediatrycznej, endokrynologii dla dorosłych, medycyny reprodukcyjnej z dostępem do wszystkich technik wspomaganego rozrodu, w tym między innymi do diagnostycznych badań przedimplantacyjnych i w zakresie zachowania płodności, do klinik matczyno-płodowych, jak również do pełnego wsparcia technicznego, chirurgii specjalistycznej (transfenoidalnej, tarczycowej, moczowo-płciowej), psychiatrii i obrazowania medycznego.

Naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom chorującym na rzadkie choroby endokrynologiczne wysokiej jakości transdyscyplinarnej opieki od urodzenia do uzyskania dorosłości. Zależy nam na zacieśnieniu partnerstwa z naszymi pacjentami poprzez skuteczną wymianę informacji i umacnianie pozycji pacjentów przez cały okres prowadzenia leczenia.


Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme
Lenniksebaan 808
1070  Brussel
Belgia

General representatives

  • Claudine Heinrichs (Main representative, Paediatric)
  • Anne Delbaere (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)