Ośrodek Referencyjny:

Centre Hospitalier Universitaire de Liège

(Belgia)

Oddział Endokrynologiczny szpitala Liège University Hospital (Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège) jest jednym z głównych ośrodków w Belgii świadczących bardzo wyspecjalizowane usługi i wydających opinie multidyscyplinarne, w tym między innymi w zakresie opieki medycznej i badań genetycznych nad chorobami endokrynologicznymi u dzieci i dorosłych. Posiada olbrzymie doświadczenie w zaburzeniach przysadki, w tym w rzadkich chorobach pochodzenia przysadkowego lub pojawiających się w wyniku zaburzeń funkcji przysadki. Zespoły multidyscyplinarne uwzględniają wkład ze strony ekspertów w zakresie obrazowania przysadki mózgowej, akredytowanych laboratoriów badających hormony, platform o Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS) w zakresie zaburzeń przysadki, a także chirurgii (w tym neurochirurgii, chirurgii endokrynologicznej) i patologii. Oprócz codziennej praktyki klinicznej tenże Oddział Endokrynologiczny podejmuje również badania i uczestniczy w projektach badawczych we współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia w Belgii oraz z ośrodkami w Europie i na świecie. Oddział ten posiada szczególne doświadczenie w zakresie akromegalii i gigantyzmu przysadki, genetyki agresywnych gruczolaków przysadki, a także badań nad dziedzicznymi zespołami guzów endokrynologicznych. Choroby takie jak rodzinne izolowane gruczolaki przysadki (FIPA) czy zespół akrogigantyzmu sprzężonego z chromosomem X (X-LAG) zostały odkryte i scharakteryzowane w międzynarodowych programach nadzorowanych przez naukowców z Oddziału Endokrynologii szpitala Liège University Hospital/CHU de Liège.


Centre Hospitalier Universitaire de Liège uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Avenue de L'Hòpital 1
4000  Liege
Belgia

General representatives

  • Albert Beckers (Main representative, Adult and Paediatric)
  • Patrick Petrossians (Substitute representative, Adult and Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)