Ośrodek Referencyjny:

Centre Hospitalier de Luxembourg

(Luksemburg)

DECCP (Diabetes& Endocrine Care Clinique Pédiatrique)

Od 2001 roku multidyscyplinarny zespół DECCP Kliniki Pediatrycznej (Kannerklinik) w Luksemburgu opiekuje się dziećmi z cukrzycą i chorobami endokrynologicznymi. Zespół ten składa się z endokrynologów dziecięcych, pielęgniarek specjalistycznych, dietetyków i psychologa. Obecnie ponad 300 młodych osób chorujących na cukrzycę oraz większość dzieci z zaburzeniami endokrynologicznymi przebywa w Ośrodku w celu uzyskania diagnozy i (lub) dalszego leczenia. Już wcześnie aktywnie zaangażowano się w międzynarodowe badania porównawcze w zakresie jakości opieki, aby zapewnić ciągłą ocenę wyników pacjentów. Współpraca transgraniczna i sieci europejskie umożliwiają w większości przypadków omówienie, rozpoznanie i leczenie rzadkich zaburzeń w zakresie cukrzycy i endokrynologii dziecięcej.

Krajowe, unijne i międzynarodowe granty przyczyniły się z czasem do badań w szerokim zakresie endokrynologii dziecięcej i cukrzycy. Część zadań zespołu stanowią badania nad epidemiologią, patogenezą i optymalizacją opieki poprzez zastosowanie nowych technologii, a także prowadzenie badań porównawczych. Ostatecznym celem pozostaje jednak pacjent z cukrzycą lub chorobą endokrynną oraz poprawa jego wyników w perspektywie krótko- i długofaloweje.


Centre Hospitalier de Luxembourg uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Centre Hospitalier de Luxembourg
4 Rue Nicolas Ernest Barblé
1210  Luxemburg
Luksemburg

General representatives

  • Marianne Becker (Main representative, Paediatric)
  • Ulrike Schierloh (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)