Ośrodek Referencyjny:

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Napoli

(Włochy)

Szpital “Federico II” jest wiodącym szpitalem klinicznym o międzynarodowej renomie, oferującym pełen zakres usług pod względem diagnostyki i leczenia chorób endokrynologicznych dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych i korzystających z usług szpitalnych dziennych. Obecnie opieką Szpitala “Federico II” jest objętych ponad 2000 pacjentów z rzadkimi chorobami endokrynologicznymi. Szpital cieszy się we Włoszech doskonałą reputacją jako centrum doskonałości w leczeniu rzadkich chorób endokrynologicznych od od dzieciństwa po dorosłość. Placówka ta obejmują kliniki wyspecjalizowane w różnych gałęziach medycyny i chirurgii. Wszystkie usługi ambulatoryjne świadczone przez szpital znajdują się na liście Narodowej Służby Zdrowia (National Health Service, NHS). Szpital “Federico II” to także wysoce wyspecjalizowany szpital uniwersytecki upoważniony do przepisywania leczenia w przypadku niektórych rzadkich chorób endokrynologicznych, w tym między innymi w zakresie hormonu rhGH, hormonów płciowych, analogów hormonu uwalniającego gonadotropinę (rhGH) i analogów somatostatyny.

W szpitalu tym działa kilka Regionalnych Ośrodków Konsultacyjnych – Referral Centres for Regione Campania, w tym między innymi:

  • Regional Referral Centre for Clinical and Molecular Biology, Genetics, and Diagnosis of Congenital Metabolic Disorders (Regionalny Ośrodek Konsultacyjny ds. Biologii Klinicznej i Molekularnej, Genetyki i Diagnozy Wrodzonych Zaburzeń Metabolicznych)
  • Regional Referral Centre for Rehabilitation services and Neuromodulation (Regionalny Ośrodek Konsultacyjny ds. Usług Rehabilitacyjnych i Neuromodulacji) dla pacjentów, których poddano zabiegom chirurgicznym jamy brzusznej.

W szpitalu “Federico II” wykonuje się wiele działań badawczych, zarówno klinicznych, jak i molekularnych. W szczególności szeroko oceniana była skuteczność terapii medycznych u pacjentów z guzami endokrynnymi. Ponadto szczegółowa charakterystyka funkcjonalna receptorów dopaminy i somatostatyny od pacjentów z guzami endokrynnymi doprowadziła do rozpoczęcia badań klinicznych mających na celu zgłębienie hormonalnej i przeciwnowotworowej skuteczności leczenia agonistami dopaminy i analogami somatostatyny u takich pacjentów. Rola inhibitorów małocząsteczkowych, takich jak inhibitory receptora IGF-I czy inhibitory mTOR, jest obecnie badana w celu poznania nowych możliwości leczenia endokrynnych nowotworów złośliwych. W celu dokładniejszego wyjaśnienia roli IGF-I i bioaktywności receptora insuliny w zdrowiu i chorobie opracowano badania populacyjne oraz badania obejmujące potencjalne znaczenie pomiaru bioaktywności IGF-I i receptora insuliny w onkologii (endokrynnej) i badania te są w toku.

Oddział Endokrynologii Dziecięcej i Cukrzycy w Szpitalu Federico II ma długą tradycję w zapewnianiu wysokiej jakości opieki klinicznej dzieciom i młodzieży w pełnym spektrum zaburzeń endokrynologii dziecięcej; na oddziale pracuje zespół lekarzy, pielęgniarek i psychologów oferujących swoją wiedzę specjalistyczną w celu zapewnienia diagnostyki i leczenia wrodzonych i nabytych chorób endokrynologicznych, między innymi takich jak zaburzenia wzrostu, dojrzewania, rozwoju płci, metabolizmu glukozy, metabolizmu kości i minerałów, choroby przysadki mózgowej / podwzgórza, tarczycy, nadnerczy i gonad. Oddział ten stanowi ważny ośrodek referencyjny ds. badań przesiewowych noworodków pod kątem wrodzonej niedoczynności tarczycy.

Oddział endokrynologii dziecięcej bierze czynny udział w badaniach podstawowych, translacyjnych i klinicznych. Długofalowe wyniki u pacjentów z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wyniki metaboliczne i sercowo-naczyniowe u dzieci z zaburzeniami przysadki, tarczycy i nadnerczy oraz zaburzeniami autoimmunologicznymi w okresie niemowlęcym są już od dawna przedmiotem zainteresowania Sekcji Endokrynologii Dziecięcej. Do tej pory przeprowadzono lub jest obecnie prowadzonych kilka badań klinicznych w zakresie skuteczności leczenia hormonalnego u dzieci.Dane kontaktowe

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Napoli
Via S.Pansini, 5
80131  Napels
Włochy

General representatives

  • Annamaria Colao (Main representative, Adult)
  • Mariacarolina Salerno (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)