Ośrodek Referencyjny:

Assistance Publique – Consortium Cochin, Robert Debré, Necker, St Antoine, La Pitié Salpétrière, Trousseau University Hospitals

(Francja)

Nasz ośrodek to konsorcjum dwóch krajowych koordynujących ośrodków referencyjnych ds. rzadkich chorób endokrynologicznych, uznane od 2005 roku i należące do Paryskiej Instytucji Szpitali Publicznych AP-HP. Konsorcjum to uczestniczy w koordynowaniu krajowej francuskiej sieci referencyjnej ds. rzadkich chorób endokrynologicznych.

Sześć oddziałów tego konsorcjum mieści się w sześciu różnych Szpitalach Uniwersyteckich w centrum Paryża: Cochin, Robert Debré, Necker, St Antoine, La Pitié Salpétrière oraz Trousseau. Trzy z nich to oddziały endokrynologii dziecięcej, a pozostałe trzy to oddziały endokrynologii dla dorosłych, zatem konsorcjum obejmuje opieką zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także zarządza okresem przejściowym. Ośrodek zapewnia szeroki zakres wiedzy specjalistycznej w dziedzinie chorób endokrynologicznych w 6 na 8 głównych grup tematycznych sieci ENDO-ERN: nadnercza, genetyczne guzy endokrynne, wzrost, przysadka, rozwój płciowy i dojrzewanie oraz tarczyca. Dzięki temu dzieciom i dorosłym, będącym zarówno pacjentami ambulatoryjnymi, jak również hospitalizowanymi konwencjonalnie lub w ramach szpitalnej opieki dziennej, zapewnia się interdyscyplinarne podejście, możliwość interwencji diagnostycznych lub terapeutycznych, a także edukację w zakresie wskazanych rzadkich chorób endokrynologicznych. Wspomniane ośrodki referencyjne korzystają z doskonale współpracujących z sobą zespołów interdyscyplinarnych i laboratoriów diagnostycznych (biologia hormonalna, genetyka) w szpitalach uniwersyteckich należących do konsorcjum. Wszystkie one są aktywnie zaangażowane w działalność krajowej bazy danych w zakresie rzadkich chorób oraz w krajowe i międzynarodowe programy badawcze poświęcone rzadkim chorobom endokrynologicznym leczonym przez różne zespoły.


Assistance Publique – Consortium Cochin, Robert Debré, Necker, St Antoine, La Pitié Salpétrière, Trousseau University Hospitals uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Assistance Publique – Consortium Cochin, Robert Debré, Necker, St Antoine, La Pitié Salpétrière, Trousseau University Hospitals
27 Rue du Faubourg Saint-Jacques
75014  Paris
Francja

General representatives

  • Jérôme Bertherat (Main representative, Adult)
  • Juliane Léger (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)