Ośrodek Referencyjny:

APDP – Diabetes Portugal

(Portugalia)

APDP – Diabetes Portugal to organizacją non-profit i dziekan Stowarzyszeń Członkowskich IDF. Obecnie jest to międzynarodowy punkt referencyjny stanowiący ośrodek leczenia cukrzycy. Jest to pierwsze Centrum Edukacji IDF (w 2009 r.) oraz Certyfikowany Ośrodek Referencyjny ds. Cukrzycy Dziecięcej (SWEET)

Główne obszary działalności:

  • Społeczne: walka o prawa osób chorych na cukrzycę; Kliniczne: świadczenie wielospecjalistycznych usług opieki zdrowotnej dla ponad 40 000 osób chorych na cukrzycę; Szkolenia skierowane do pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, dietetyków); Dla specjalistów wspólnotowych instytucji wspierających; Dla studentów uniwersyteckich, pacjentów i ich rodzin.
  • Badania: w zakresie nauk podstawowych i klinicznych oraz epidemiologii; Współpraca z następującymi instytucjami: Gulbenkian Science Institute, Medical Sciences University oraz Portuguese Cancer Institute.

Współpraca międzynarodowa: projekty IDF, Euradia, IMAGE i SWEET, a także EURODIAB i DIRECT.

Współpraca z Rządem Portugalii: doradztwo naukowe w zakresie cukrzycy; Realizacja Portugalskiego Programu ws. Cukrzycy; Standardy techniczne w zakresie cukrzycy; Szkolenia podyplomowe.

Niedawno utworzono nowy Ośrodek Edukacyjno-Badawczy – APDP Education and Research Centre – w celu poszerzenia i pogłębienia naszej działalności badawczej w dziedzinie cukrzycy.

Zwłaszcza Oddział Dzieci i Młodzieży śledzi osoby chorujące na cukrzycę (typu 1, typu 2, MODY itp.) do osiągnięcia przez nie wieku 25 lat i 364 dni. Pracuje tu multidyscyplinarny zespół składający się pediatrów specjalizujących się w endokrynologii dziecięcej, endokrynologów i internistów; a także pielęgniarek po specjalnym szkoleniu w zakresie cukrzycy, dietetyków i psychologów.


APDP – Diabetes Portugal uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

APDP – Diabetes Portugal
R. Rodrigo da Fonseca 1
1250-189  Lisbon
Portugalia

General representatives

  • João Raposo (Main representative, Adult)
  • Ana Carolina Neves (Substitute representative, Adult)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)