Zarządzanie

Zarządzanie

Zarząd składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Endo-ERN. Obejmuje endokrynologię dla dorosłych i endokrynologię pediatryczną, gdzie każda ze stron ma takie same prawa. Ich rolą jest koordynowanie wszystkich działań Komitetu Sterującego, organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Komitetu Sterującego oraz zgromadzenia ogólnego, a także działanie w charakterze łącznika informacyjnego między Państwami Członkowskimi a Komisją Europejską oraz między sieciami ERNs.

Komitet Sterujący obejmuje wszystkich przewodniczących głównych grup tematycznych oraz przewodniczących pakietów roboczych. 13 stałych głosów. Każdy zespół MTG i WP jest reprezentowany przez trzech ekspertów – jednego w zakresie endokrynologii pediatrycznej, jednego dla pacjentów dorosłych oraz jednego przedstawiciela europejskiej grupy wsparcia pacjentów (ePAG). Dzięki temu pacjent jest aktywnie zaangażowany w podejmowanie strategicznych decyzji i działań.

W skład Zarządu wchodzi 1 przedstawiciel każdego Ośrodka Referencyjnego.
Komitet Doradczy będzie się składać z przedstawicieli ESPE i ESE.

Governance Rare Endocrine Conditions
Governance Rare Endocrine Conditions