Tworzenie Bazy Wiedzy

Tworzenie Bazy Wiedzy

Endo-ERN dąży do rozpoznania luk w edukacji lub obszarów, w których brakuje edukacji w zakresie endokrynologii, a następnie zorganizowania działań edukacyjnych w celu wypełnienia tych luk. Odbędzie się to w ścisłej współpracy z następującymi stowarzyszeniami: European Society of Endocrinology (ESE) oraz European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

Planujemy stworzyć internetową platformę edukacyjną do organizowania programów edukacyjnych i szkoleń e-learningowych w zakresie rzadkich chorób endokrynologicznych na koniecznym poziomie.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z naszymi liderami Pakietów Roboczych

Materiały informacyjne na temat sieci ERN

Sieć Endo-ERN opracowała kilka ulotek informacyjnych w wielu językach w celu zwiększenia świadomości na temat Endo-ERN zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy.

Materiały informacyjne dla pacjentów

Endo-ERN gromadzi materiały dla pacjentów w różnych językach i na temat różnych chorób objętych siecią Endo-ERN.