Inne Projekty

Inne Projekty

Projekt CEF

Connecting European Facility (CEF) to program finansowania Strategii „Europa 2020” w sektorach transportu, energii i telekomunikacji. Sieć Endo-ERN z powodzeniem wnioskowała o określoną infrastrukturę usług cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w ramach systemu telekomunikacyjnego.

EJP RD

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) to program, który skupia ponad 130 instytucji z 35 krajów w celu tworzenia kompleksowego, zrównoważonego ekosystemu, umożliwiającego współdziałanie w ramach wirtualnego kręgu obejmującego badania, opieką i innowacje medyczne.