CPMS

Kliniczny System Zarządzania Pacjentami

 

Kliniczny System Zarządzania Pacjentami (ang. Clinical Patient Management System, CPMS) to bezpieczna aplikacja internetowa mająca na celu wspieranie Europejskich Sieci Referencyjnych w diagnozowaniu i leczeniu rzadkich lub złożonych chorób ponad granicami państwowymi.

CPMS zrealizuje jedno z podstawowych zadań sieci ERN: zapewnienie specjalistycznej opieki wszystkim pacjentom w Europie.

Pierwsze kroki z CPMS
W systemie CPMS znajduje się więcej filmów dotyczących tego, jak zarejestrować pacjenta, skonfigurować panel i rozpocząć spotkanie wideo.

System ten umożliwi przeprowadzanie wirtualnych konsultacji ponad granicami państwowymi, zapewniając, że konieczna wiedza specjalistyczna będzie w stanie dotrzeć do pacjenta, a nie odwrotnie. Za pośrednictwem CPMS każdy lekarz może poprosić o wirtualną konsultację z ośrodkami referencyjnymi Endo-ERN. Ta platforma IT umożliwi zespołowi multidyscyplinarnemu (MDT) omawianie wysoce specjalistycznych przypadków pacjentów w bezpiecznym, zamkniętym środowisku. Uzyskaną poradę lekarz prowadzący może następnie przekazać bezpośrednio swojemu pacjentowi.

Szukasz opinii eksperta?

Sieci ERNs nie są bezpośrednio dostępne dla indywidualnych pacjentów. Niemniej jednak za przyzwoleniem pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowego systemu opieki zdrowotnej miejscowy lekarz może skierować dany przypadek do odpowiedniego członka ERN w swoim kraju.

Skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem referencyjnym Endo-ERN!

or

zaloguj się do CPMS, jeśli jesteś członkiem ERN!

Ścieżka pacjenta w systemie CPMS

CPMS patient path
CPMS patient path