Działania Kliniczne i e-Zdrowie

Działania Kliniczne i e-Zdrowie

Sieć Endo-ERN ma na celu poprawę interfejsów komunikacyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE między trzema różnymi grupami użytkowników: między pracownikami służby zdrowia; między pacjentami a pracownikami służby zdrowia; oraz między pacjentami.

Dążymy do osiągniecia tego poprzez konsolidację działań w zakresie budowania sieci cyfrowej, jak na przykład Connecting European Facility (CEF) czy the European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa).

Opracujemy standardową procedurę operacyjną dla wszystkich podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej, aby dostosować sposób leczenia pacjentów w szpitalach mających drugorzędne znaczenie do centralnych elementów Klinicznego Systemu Zarządzania Pacjentami (ang. Clinical Patient Management System, CPMS) oraz rejestru EuRRECa w celu ułatwienia płynnej łączności między poziomem lokalnym a poziomem międzynarodowym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszymi liderami Pakietu Roboczego

CPMS

Clinical Patient Management System (CPMS) to bezpieczna aplikacja internetowa wspierająca Europejskie Sieci Referencyjne w diagnozowaniu i leczeniu chorób rzadkich lub złożonych, bądź też stanów chorobowych bez względu na granice państwowe.