Działalność Badawcza

Działalność Badawcza

Sieć ekspertów utworzona przez Endo-ERN będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu lepszego, globalnego ekosystemu naukowo-badawczego w dziedzinie endokrynologii.

W tym celu Endo-ERN pomoże opracować wytyczne, nadając priorytet tym nieprzeprowadzonym dotychczas badaniom naukowym w zakresie endokrynologii, które wymagają pierwszeństwa, a także stworzyć pomost między badaniami endokrynologicznymi dotyczącymi dzieci i dorosłych.

Jednym z naszych głównych celów jest uwzględnienie poglądów pacjentów w podstawie potrzeb badawczych i formułowaniu wytycznych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z naszymi liderami Pakietów Roboczych

EuRRECa

European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa) ma na celu zmaksymalizowanie możliwości współuczestnictwa i korzystania z wysokiej jakości, ukierunkowanych na pacjentów rejestrów obejmujących rzadkie schorzenia endokrynologiczne.