Działania

Działania

Działania sieci Endo-ERN są określone w pięciu pakietach roboczych na różnych etapach. Etap pierwszy (1) obejmuje badanie, ocenę i planowanie strategiczne; etap drugi (2) dotyczy stopniowego wykonywania / wdrażania tego, co zaplanowano; etap trzeci (3) kończy wdrażanie i przechodzi do opracowania wytycznych oraz utworzenia sieci, którą będzie można utrzymać poza planem pięcioletnim.

Działania sieci Endo-ERN można podzielić na cztery grupy: