Członkowie

Członkowie – Ograniczony dostęp

Europejskie Sieci Referencyjne to wirtualne sieci obejmujące Ośrodki Referencyjne w całej Europie. Ich celem jest zajmowanie się złożonymi lub rzadkimi chorobami i schorzeniami wymagającymi wysoko specjalistycznego leczenia oraz połączenia fachowej wiedzy i zasobów.

Kliniczny System Zarządzania Pacjentami (CPMS)

Członkowie sieci ERN mają dostęp do Klinicznego Systemu Zarządzania Pacjentami. System ten można wykorzystywać do omawiania złożonych przypadków pacjentów za pośrednictwem paneli konsultacyjnych. Aby zalogować się do systemu CPMS, należy poprosić o autoryzację dostępu.

Poproś o autoryzację dostępu do Klinicznego Systemu Zarządzania Pacjentami

Zaloguj się do Klinicznego Systemu Zarządzania Pacjentami

Platforma Współpracy

Członkowie ERN mają dostęp do Platformy Współpracy. Platformy tej można używać do przechowywania dokumentów dotyczących Twoich projektów, zapisywania wspólnych wydarzeń
oraz do prowadzenia dyskusji. Jest ona zastrzeżona wyłącznie do użytku na potrzeby sieci ERN i nie może być wykorzystywana do wymiany danych pacjentów.

Zaloguj się do Platformy Współpracy