Strona główna

Co to są sieci ERNs?

Europejskie Sieci Referencyjne (ERNs) to wirtualne sieci obejmujące Ośrodki Referencyjne w całej Europie. Ich celem jest zajmowanie się złożonymi lub rzadkimi chorobami i schorzeniami wymagającymi wysoko specjalistycznego leczenia oraz połączenia fachowej wiedzy i zasobów.

Więcej informacji na temat sieci ERNs 
endo-front-link-images_covid
endo-front-link-images_exchange

Co to jest sieć Endo-ERN?

Europejska Sieć Referencyjna ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych (Endo-ERN) ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami hormonalnymi. Zaburzenia endokrynologiczne są często skomplikowane i wymagają długiego okresu leczenia ze względu na przewlekły charakter choroby bez zagrożenia życia. W związku z tym opieka endokrynologiczna wymaga równego podziału na opiekę pediatryczną i opiekę nad osobami dorosłymi. Sieć Endo-ERN dąży do zapewnienia takiej opieki pacjentom przez całe ich życie oraz do ograniczenia – a wreszcie do całkowitego zlikwidowania – nierówności w opiece nad pacjentami z rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi w Europie poprzez uławianie wymiany wiedzy oraz wspomaganie powiązanej opieki zdrowotnej i badań.

Ulotki informacyjne są dostępne w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Kliknij tutaj, aby uzyskać ulotki informacyjne. 

 

Więcej informacji na temat sieci Endo-ERN 
Film informacyjny dla pacjentów i pracowników służby zdrowia