Tudás Generálása

Tudás generálása

Az Endo-ERN célja, hogy az endokrinológia területén azonosítsa az oktatás hiányosságait, illetve az oktatási hiányterületeket, majd megszervezze az oktatási tevékenységeket e hiányosságok megszüntetése érdekében. Ez a European Society of Endocrinology (ESE) és a European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) szoros együttműködésben történik.

Egy online oktatási platformot kívánunk létrehozni a ritka endokrin betegségekkel kapcsolatos oktatási programok és e-tanulás szervezésére azon a szinten, ahol ez szükséges.

Erre vonatkozóan bővebb információért forduljon a munkacsomag (WP) vezetőkhöz

ERN Információs Anyagok

Az Endo-ERN több tájékoztató szórólapot fejlesztett ki több nyelven, amelyek célja az Endo-ERN megértése és tudatosítása mind a betegek, mind az orvosok számára.

Beteginformációs anyagok

Az Endo-ERN a betegek anyagit az Endo-ERN által lefedett különböző betegségek vonatkozásában különböző nyelveken gyűjti.