Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Általános

Jelenleg 71 Reference Centers található 19 országban.

A Reference Centers teljes listája itt található.

5 év, 2017. március 1. – 2022. március 1.

Kattintson ide az Endo-ERN havi hírlevélre való feliratkozáshoz, és kövessen bennünket a következő elérhetőségen: Twitter and Facebook.

Nem várható, hogy 2019 első negyedéve előtt a Reference Centers meghívást kapnának az ERNs-ekhez való csatlakozásra.

Az ERN-hez való csatlakozás több szakaszos folyamat:

 1. Az adott szakértők / Fő tematikus csoport nemzeti szintű jóváhagyása szükséges.
 2. Ellenőrizze, hogy teljesíti-e a hálózatra irányadó kritériumokat (kérésre elérhető).

Ha teljesíti az 1. és a 2. követelményt, a tagállamok képviselőiből álló testület hozza meg a végső döntést az Ön kérelméről, figyelembe véve a meglévő hálózathoz az Ön által hozzáadott értéket, és figyelembe véve a hálózati koordinátor tanácsát.

Kérjük, lépjen kapcsolatba az adott ország Nemzeti koordinátora(i)-val is, hogy tanácsot adhassanak Önnek e folyamat kapcsán.

További információk és a hálózati kritériumok tekintetében küldjön e-mailt ide: info@endo-ern.eu.

Új ERNs-re vonatkozó felhívás közzététele a következő években valószínűsíthető, de 2019 előtt nem várható.

A betegképviselővé válásról szóló eljárás megtalálható itt.

Az ERNs-sel kapcsolatos további általános információkért, a pályázati folyamatról és az eljárásokról szóló további információkért kérjük, kattintson ide.

Társult Partnerek vonatkozásában

Ebben a szakaszban kétféle típusú Társult Partner jelölhető ki:

 • Társult Nemzeti Központok A Társult Nemzeti Központok csak egyetlen Hálózatban vesznek részt, és a 2017. évi Testületi Nyilatkozatban meghatározottak szerint olyan egészségügyi szolgáltatók, akik „legalább valamely olyan speciális szakértelemmel rendelkeznek, amely megfelel egy adott referenciahálózat globális tematikus területének, amely elsősorban ezen specifikus hálózat tevékenységeihez és szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó egészségügyi ellátásra összpontosít, beleértve az egészségügyi ellátást biztosító bármilyen típusú diagnosztikai hozzájárulást, így a Társult Nemzeti Központok az alábbi intézmények bármelyikét magukban foglalhatják:

  1. klinikák és osztályok / klinikai egységek, amelyek közvetlen járóbeteg-ellátást és/vagy fekvőbeteg ellátást nyújtanak a betegeknek;
  2. orvosi és genetikai diagnosztikai laboratóriumok;
  3. patológiai laboratóriumok;
  4. konkrét létesítmények a műszeralapú diagnosztikához “.
 • Nemzeti Koordinációs Központok A Nemzeti Koordinációs Központok egyidejűleg több hálózattal is kapcsolatot létesítenek, és a 2017. évi Testületi Nyilatkozatban meghatározottak szerint „minden olyan intézményt magukban foglalnak, amelyek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, valamint kellő jogi és szervezeti kapacitással bírnak a nemzeti egészségügyi rendszer összekapcsolására egy vagy az összes Európai Referenciahálózattal. A Nemzeti Koordinációs Központok a nemzeti egészségügyi rendszer és e Hálózatok közötti kapcsolódási pontként működnek, ahol egy adott tagállamot nem képvisel egy teljes jogú tag vagy egy Társult Nemzeti Központ. A Nemzeti Koordinációs Központok nem igényelnek speciális orvosi szakismereteket vagy tudást, és összetételük az alábbi lehet:

  1. jelentős nemzeti egészségügyi szolgáltató […];
  2. nemzeti szinten koordinált egészségügyi szolgáltatók hálózata;
  3. nem kórház-alapú, az ERNs-eket a nemzeti rendszerrel kapcsolati és koordinációs pontként összekapcsoló speciálisan kijelölt intézmény […]”, mint például a 2011. évi Határokon Átnyúló Egészségügyi Irányelvvel létrehozott Nemzeti Kapcsolattartó Pontok.

Az ERN-hez való csatlakozásnak nincsenek konkrét kritériumai. A Tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy kijelöljék potenciális társult partnereiket.

A tagállamok képviselőiből álló testület szerint: az ERN pályázóit arra ösztönzik, hogy adott esetben működjenek együtt a nemzeti hatóságokkal, hogy a potenciális társult partnerek listáját már a kezdetekkor meghatározhassák a hálózattal való együttműködés céljából. Mindazonáltal minden potenciális társult partner számára (az ERN jóváhagyása előtt azonosítottak vagy azok, amelyek az ERN jóváhagyása után merülnek fel) a csatlakozási folyamat csak az ERN-nek a Testület általi jóváhagyását követően történik meg, valamint az egyes társult partnerek nemzeti hatóságok általi hivatalos kijelölése után.

A teljes szöveget itt találja.

Az Európai Bizottság részéről további információkat itttalál.

A Bizottság elkészítette a kijelölésre szolgáló sablont, a Társult partnerek minden egyes altípusához.

A kijelölési levél tartalmaz információkat a Társult Partnerről és azon hálózat(ok)ról, amelyekkel kapcsolatot kívánnak létesíteni.

A Bizottság elkészített egy mellékletet is, a Társult Partnerek minden egyes altípusához.

Ez leírást ad a kijelölt Társult partnerről, kiemelve, hogy a Társult Partner hogyan felel meg a 2017. évi Testületi nyilatkozatban meghatározott minimális ajánlott kritériumoknak. Ugyanakkor, amint azt a Testület az említett dokumentumban megállapította, „fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy az adott Hálózat által lefedett tematikus területen bizonyos speciális szakértelemre van szükség, a Társult nemzeti központoknak nem kell ezeknek a kritériumoknak ugyanolyan mértékben megfelelniük, mint a teljes mértékű tagság esetében. ”

Ami a Nemzeti Koordinációs Központokat illeti, a Testület ugyanezen dokumentumban megjegyezte, hogy
„A Nemzeti Koordinációs Központként figyelembe vehető nem specializált intézmények széles körét figyelembe véve a mindegyikükre alkalmazandó minimálisan ajánlott kritériumok csak általános szempontokra korlátozódnak.” Ebben az összefüggésben a különböző Tagállamok felkérték a Bizottságot, hogy tegye közzé azon Hálózat specifikus kritériumokat, amelyeket a valamely Hálózathoz tagként csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatóknak be kell tartaniuk, és amelyeket az egyes Hálózatok a 2016-os Felhívásra benyújtott kérelmükben határoztak meg.

A hálózat specifikus kritériumokat itt tekintheti meg.

A Tagállamok Továbbra is szabadon használhatják ezeket a sablonokat, vagy mellőzhetik azok használatát.

A Társult Partnerek nem tagjai a Hálózatoknak. Feladatuk, hogy a Hálózatokhoz kapcsolatot teremtenek azon országok számára, amelyek nem rendelkeznek taggal egy adott ERN-ben, így foglalkozván a Hálózatok földrajzi lefedettségével kapcsolatos problémákkal.

Értelmezésünk szerint a Társult Partnerek ugyan nem rendelkeznek olyan szakértelemmel, amely lehetővé tenné számukra a tagságra való jogosultságot, hozzájárulnak a Hálózatok tevékenységéhez és hasznosíthatják azok szakértelmét, elősegítve a tudás megosztását szerte az EU-ban. A legfontosabb, hogy a Társult Partnereknek belépési pontként kell működniük az ERN-ekhez a betegek számára, javítva a betegek számára a hozzáférhetőséget az egész EU-ban. Ezért a Társult Partnerek részt vesznek a CPMS virtuális konzultációs paneljeiben azon betegeket érintően, akiket a Hálózatokhoz irányítottak, és speciális szakismereteik révén más virtuális panelekben is részt vehetnek saját tanulási célból, vagy a tudásbeli hiányosságok pótlása céljából (pl. laboratóriumok esetében).

Bizonyos esetekben a Társult Partnerek a későbbiekben – ha egészségügyi szolgáltatók és a szükséges szakértelmet megszerzik – ERN taggá válhatnak. Ez csak az egyes egészségügyi szolgáltatókra alkalmazandó tagsági eljárásoknak megfelelően történhet, és NEM automatikusan vagy különleges eljárás útján.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy Társult Partner elveszíti partnerségi státuszát többek között akkor, ha ugyanazon Tagállamból egy egészségügyi szolgáltatója tagként csatlakozik a Hálózathoz.

A kijelölő levelet a Tagállamok elküldik a Bizottság funkcionális postafiókja részére: SANTE-ERN-AFFILIATED-PARTNERS@ec.europa. eu és azon Hálózat Koordinátora részére, amelyhez az adott Társult Partner csatlakozni fog.

A kijelölés határidejét (amelyet kezdetben 2018 decemberére tűztek ki) meghosszabbították a meglévő Hálózatokhoz csatlakozó új tagok részére szóló következő Felhívás közzétételéig.