Stávající sítě

Stávající sítě nebo registry a biobanky

Mnohočetná endokrinní neoplázie (MEN)

  • European Men Alliance (EMENA)

    European MEN Alliance (EMENA) je zastřešující organizací, která vznikla v roce 2013 na setkání v Mnichově v Německu. Aliance se skládá ze stejného zastoupení evropských skupin pacientů, kteří poskytují informace a podpůrné služby pacientům s mnohočetnou endokrinní neoplazíí (typy MEN 1, 2, 3 a 4) a odborným multidisciplinárním zdravotníkům, kteří se o ně starají.

  • German Database for MEN1

    The German database for MEN1 si klade za cíl registraci pacientů a sledování průběhu jejich nemoci. Databáze může být velmi užitečná pro zodpovězení vědeckých otázek s cílem zlepšit péči o pacienty a jejich rodiny. Do německé databáze MEN1 se mohou registrovat všichni pacienti z německy mluvících zemí s mnohočetnou endokrinní neoplazií typu 1 (MEN 1).