Stávající sítě

Stávající Sítě nebo registry a bio-banky

  • European Network of Human Congenital Imprinting Disorders

    Tato akce COST poprvé spojí výzkumné pracovníky všech osmi známých lidských IDs v interdisciplinární celoevropské síti pro vrozené poruchy u lidí a bude usilovat o lepší porozumění patofyziologii s hlavním cílem převést tyto znalosti na zlepšení diagnostiky. a klinického managementu ve prospěch pacientů a jejich rodin. Akce bude harmonizovat společný klasifikační systém ID, vytvářet pokyny pro léčbu konsensem, vytvářet standardní operační postupy (SOPs) pro diagnostiku na základě nejlepší současné praxe, koordinovat databáze v různých zemích, aby byly kompatibilní a užitečné jako odrazový můstek pro kolektivní výzkum. iniciativy, identifikovat nové poruchy tisku prostřednictvím společného úsilí, vzdělávat výzkumné pracovníky a stimulovat translační výměnu.

    navštivte webovou stránku