Stávající Sítě

Stávající Sítě nebo registry a biobanky

  • Pseudohypoparathyroidism and related disorders network (EuroPHPnet)

    Síť je tvořena pediatry, endokrinology, genetiky, výzkumníky a studenty z různých zemí Evropy, včetně Spojeného království, Francie, Itálie, Španělska, Německa, Belgie a Turecka. Všichni členové sítě EuroPHP sdílejí společný zájem o poruchy, u kterých je narušena signální cesta PTH/PTHrP. Tato síť je financována ESPE Research Unit. Toto financování umožňuje členům EuroPHP finančně podpořit jejich spolupráci, organizovat setkání a konference, jakož i vytvářet recenzované publikace. Hlavními cíli sítě EuroPHP je zvýšit znalosti a povědomí, zlepšit diagnostiku a péči o poruchy související se signalizací PTH/PTHrP a zlepšit porozumění ostatním poruchám.

    navštivte webové stránky