Stávající pokyny a konsenzuální prohlášení

Stávající pokyny

Hypoparathyroidismus

Konsenzuální prohlášení

Pseudohypoparathyroidismus