Stávající pokyny a konsenzuální prohlášení

Stávající pokyny

 

Shrnutí pokynů pro péči o dívky a ženy s Turnerovým syndromem

Konsenzuální prohlášení