Stávající pokyny a konsenzuální prohlášení

Stávající pokyny

Adrenální insuficience

Addisonova krize

Vrozená adrenální hyperplazie

Cushingův syndrom

 • Přečtěte si pokyny k diagnostice Cushingova syndromu

 • Lynnette K. Nieman, Beverly M. K. Biller, James W. Findling, John Newell-Price, Martin O. Savage, Paul M. Stewart, & Victor M. Montori (1. května, 2008)
  Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Svazek 93, Vydání 5, Strany 1526–1540

 • Přečtěte si pokyny k léčbě Cushingova syndromu

 • Lynnette K. Nieman, Beverly M. K. Biller, James W. Findling, M. Hassan Murad, John Newell-Price, Martin O. Savage & Antoine Tabarin (1. srpna, 2015)
  Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Svazek 100, Vydání 8, Strany 2807–2831

Fochochromocytom a paragangliom

 • Přečtěte si pokyny k feochromocytomu a paragangliomu

 • Jacques W. M. Lenders, Quan-Yang Duh, Graeme Eisenhofer, Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, Stefan K. G. Grebe, Mohammad Hassan Murad… William F. Young (1. června, 2014)
  Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Svazek 99, Vydání 6, Strany 1915–1942

Primární Aldosteronismus

Standard kvality péče o adrenální poruchy

Konsenzuální prohlášení

Adrenální Insuficience